” The power is in you.
The answer is in you.
And you are the answer to all your searches…
You are the goal.
You are the answer.
It`s never outside”
– Eckhart Tolle

Hej…

Jag vill i min praktik kunna bidra till människors välbefinnande och utveckling. Livet är inte alltid enkelt och vi kan sällan styra vilka erfarenheter vi får eller vilka utmaningar vi möter.

Psykisk ohälsa, relationsproblematik, missbruk eller annan destruktivitet är inte sällan resultatet av att fastna i medvetna eller ibland omedvetna mönster som vi förvärvat genom livet. Jag vill kunna möta människor i tid! Varför ska man ta hand om sig själv först efter att de facto har gått för långt? Vad är det som säger att man måste vänta tills det ”är för sent”?
Jag vill gärna likna mitt arbete med trädgårdsskötsel, en trädgård växer och gror av sig själv – likt oss människor- och kan därför ta sig väldigt många uttryck. Det finns inget som är rätt eller fel med det. Om man däremot vill forma trädgården till en specifik vision man har för den, måste man arbeta i den. Man måste också underhålla detta arbete!

Ibland kan man behöva fylla på med olika näringsämnen eller ta hjälp av specifika redskap. Det är här jag kommer in. Jag kan bidra med min kunskap om ”näringsämnena” och rekommendera vilka ”redskap” du kan använda. Resten är upp till dig! Det är Din trädgård, Ditt arbete och Din vision! Jag hjälper gärna till och får Din trädgård – ditt Liv- till att närma sig det du vill ha.

Du kommer när du behöver.
Välkommen till mig! Kram Carole

OM MIG

Att arbeta som psykolog och psykoterapeut har varit och är fortfarande min bästa skola och i mitt arbete får jag även möjligheten att hjälpa andra att öppna upp för att finna sin egna väg och sin potential. I flera år har jag arbetat med personer som har komplex problematik i svåra behandlingsmiljöer, människor som inte alltid velat göra eller ens trott på förändringsarbete i samtalsterapeutiska sammanhang.

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en terapeutisk inriktning som bygger på två terapeutiska grunder; det ena är den kognitiva, alltså hur våra tankeprocesser fungerar och hur vi bearbetar information. Den andra delen, Beteendeterapi bygger på inlärningsteoretiska teorier och principer, dvs hur vi förstår oss själva, vår omvärld och hur vi ska anpassa oss utifrån dessa perspektiv.

TEMAKVÄLLAR

Temakvällar syftar på att belysa om olika områden i var persons liv där vi kan känna oss begränsade, att hitta de begränsningarna och sedan övervinna dem. Temakvällarna är en serie av teman där man själv kan välja att delta om man känner sig nyfiken på ett helhetsperspektiv eller välja att gå på just de kvällar som har ett specifikt tema som tilltalar en.

Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt