Trauma

Traumasamtal i Skåne

Trauma är något som kan påverka en människa väldigt mycket, ibland kan man behöva prata om det för att kunna gå vidare. Därför erbjuder jag traumasamtal för er runt om i Skåne, för att ni ska få den hjälpen ni behöver. 

Om man tänker på ordet ”trauma” associerar många det till svåra olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer och det är ju naturligtvis helt korrekt! Man kan dock även vidga begreppet och formulera en händelse/incident att vara ”potentiellt traumatiserande ” och därav ge individen ett psykologiskt trauma även om man inte nödvändigtvis varit inblandad i något av ovanstående. Det är med andra ord individens egen tolkning av en händelse och hur denna händelse har inverkat på individen som är betydelsefull.

Om man befunnit sig i svåra sammanhang och som över tid fortfarande stör personens vardag i form av känslomässiga reaktioner, undvikanden eller motsvarande kan detta bero på att man blivit traumatiserad. Beroende på individens personliga förutsättningar kan man även i vissa fall utveckla diagnosen PTSD (Post Traumatiskt Stress Syndrom). Oavsett om man uppfyller diagnoskriterierna för PTSD eller inte ska trauma inte ses som lättvindigt utan bör hanteras på rätt sätt då det innebär flera hinder och mycket lidande i individens vardag. Därför är det viktigt för mig att finnas här för er i Skåne som är i behov av traumasamtal, för att hjälpa er hantera trauman ni har varit med om. 

Samtalsterapi i form av traumasamtal har visat sig ha mycket god effekt för att behandla traumasymptom och kan behövas för att förbättra livskvalitén för den drabbade. Är det här något som intresserar er runt om i Skåne är ni varmt välkomna till mig på 2BU.

 

 

Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt