Samtal

Legitimerad psykoterapeut i Skåne

Samtalsterapi i Skåne

Samtalsterapi kan användas på många sätt. Man kan använda det för att behandla psykisk ohälsa såsom; ångest eller depression. Som legitimerad psykoterapeut vill jag finnas här för dig i Skåne som är i behov av samtal som terapi.

Samtalsterapi kan också vara värdefullt när man behöver hjälp att komma över trauma eller svåra kriser, oavsett om det lett till pålagringar såsom missbruksproblematik eller andra destruktiva beteenden. Terapi i form av samtal är också ypperligt för att arbeta med vardagliga problem som kan kännas som ”löjliga” men som ändå skaver och som förhindrar individen från att känna sig tillfredsställd i den situation man befinner sig.

Det som förhindrar personen från att lämna och gå vidare till något annat som är mer i linje med den man är. Exempel på detta är relationsproblematik, karriärval eller självbild.

Det finns olika typer av samtalsterapeutiska metoder och även om jag räknar mig som ”eklektisk” dvs. öppen för olika varianter beroende på klientens behov och personliga inlärningsstil så har jag en terapeutisk utbildning (steg 2, dvs. legitimerad psykoterapeut) i Kognitiv Beteende Terapi. Inom detta område har jag specialiserat mig på olika typer av problematik bland annat; relationer, sexualitet, trauma, missbruk och aggressivitet. Därmed kan jag hjälpa dig runt om i Skåne med det mesta som går att reda ut genom samtal.

Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt