Relationsproblematik

Relationssvårigheter – psykolog i Skåne 

Samtal om relationer med en psykolog i Skåne

Relationer är centralt i de flesta människors liv. Vi är i relation till människor i vår närhet såsom partners, familjemedlemmar eller vänner. Vi har också relationer till arbetskollegor, chefer eller andra människor vi kan möta i vardagen. En del relationer väljer vi, andra får vi på köpet! Ibland kan det uppstå relationssvårigheter och detta är något jag som psykolog vill hjälpa dig i Skåne med.

Om en relation fungerar väl ger den oss den där extra styrkan som vi ibland behöver och även gärna ger tillbaka men ibland kan det vara precis tvärt om. Man kan ha relationssvårigheter och det kan kännas som den suger energi eller att vi förlorar oss själva i relationen. Ibland kan det också kännas som att man inte ens vet hur man ska lyckas skapa en relation överhuvudtaget och känslan av ensamhet och isolering innebär ett stort lidande för allt fler i samhället.

Att känna sig älskad, önskad, bidragande och värdefull är ett behov vi alla har och när det behovet inte kan tillgodoses kan det ta sig flertalet yttringar. Man kanske går in i destruktiva relationer eller avstår relationer helt. Man kan känna sig utnyttjad, bli begränsad och hämmad eller i värsta fall bli en del i en vålds/övergreppsdynamik och jag som psykolog vill hjälpa dig i Skåne att hitta en lösning på dessa problem.

Att vara människa innebär att vara i relation oavsett om man är så kallat introvert eller extrovert och när dessa medför lidande i någon grad påverkar det på så många plan likt ringarna på vattnet. Skam, skuld och ångest eller depression kan vara känslomässiga symptom som uppstår om man har någon form av relationssvårigheter. Tomhet, aggressivitet kan vara andra.

För att bryta mönster eller tankar man har som inte leder till positiva, närande och konstruktiva relationer är samtal en bra ingång. Den relation som skapas mellan klient och psykolog en värdefull ingrediens för att tillsammans kunna hitta kärnan i problemet och därigenom hitta alternativa vägar ur dessa relationssvårigheter. Ibland kan man upptäcka omedvetna uppfattningar man har om sig själv eller om andra, ibland kan man upptäcka att man skulle behöva andra färdigheter än de man har tillgång till i stunden och för dig i Skåne vill jag hjälpa dig att hitta dessa färdigheter. Framförallt är samtalet en väg att stärka den viktigaste relation man har, nämligen den till sig själv!

Psykolog i Skåne
Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt