Personlig utveckling

Personlig utveckling – livsförändring i Skåne

Jag hjälper er i Skåne att få till stånd en livsförändring

 

2BU erbjuder nu SRT, vad är det?
SRT är en metod för att lättare komma åt blockeringar man kan ha på en mer undermedveten nivå, blockeringar som kan begränsa oss i vår personliga utveckling och hälsa. Det är ett effektivt komplement till den som i övrigt arbetar för att berika sitt liv och utvecklas i sin personliga potential. Metoden sker genom strukturerad guidning i ett material skapat av grundaren Robert E Detzler och kan även med framgång utföras på distans om inte klienten har möjlighet att närvara på plats. Återkoppling och samtal sker då via telefon eller videolänk.

Vi utvecklas från det vi föds till dess vi dör och kanske även efter det! Att utvecklas är oundvikligt. Det är dock inte alltid bekvämt att tvingas till anpassning eller förändring. Det kan kännas påtvingat av samhället eller av det sammanhang vi befinner oss i. Det kan också vara härligt och styrt av egen vilja att komma vidare när man känner att man är klar där man är eller med det man gjort.

Vissa människor är extremt bra på att veta precis vart dom vill gå härnäst i sitt liv men många, kanske de flesta, kan känna sig villrådiga och vilsna när man kommer till den punkt där man vet vad man har men inte vet om det är just det man vill ha. Att ställa sig själv frågan, ”vem är jag och vart vill jag” kan vara en bra början. För att sedan komma vidare till ett svar kan ett bollplank vara lämpligt om man kör fast. Det är inte alltid som våra närstående kan vara detta bollplank även om de känner oss och vill oss väl då de ju vanligen tycker att du är bra precis som du är!

Jag erbjuder en samtalskontakt för alla i Skåne som är intresserade av en livsförändring, med fokus på personlig utveckling. Det kan vara det som behövs som komplement till det du redan gör. Att reflektera och resonera om de funderingar som uppstår då och då utan att värderas eller ifrågasättas utan snarare utmanas och stöttas. Det finns inget som är för smått, för stort eller för märkligt. Att upptäcka sig själv och utveckla sig själv är ju som sagt en del av livet!

Livsförändring i Skåne
Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt