KBT

KBT

Kognitiv beteendeterapi är en terapeutisk inriktning som bygger på två terapeutiska grunder, det ena är den kognitiva vilket innebär flertalet teorier om hur våra tankeprocesser fungerar och hur vi bearbetar information.

Den andra delen, Beteendeterapi bygger på inlärningsteoretiska grunder och principer, dvs. hur vi förstår oss själva, vår omvärld och hur vi ska anpassa oss utifrån dessa perspektiv.

I inlärningsteorin begränsar man inte beteenden bara till sådant man gör utan också kroppsliga reaktioner eller tankeprocesser.

Utgångspunkten är att allt vi gör en gång har lärts in och sannolikt är eller har varit funktionellt i olika sammanhang. Det som inte längre är funktionellt eller som skapar problem här och nu, skapar lidande på något sätt är sådant man kanske vill ändra på.

Förändringsarbetet blir således att lära om eller lära in nytt.
Idag kan man se KBT som ett paraplybegrepp för flera olika teorier som integrerats och kompletterar varandra bland annat den österländska filosofin där vi får begreppet ”mindfulness” ifrån.

Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt