Handledning

Handledning

Jag har flerårig vana att handleda arbetsgrupper i ärendehandledning gällande arbete med olika målgrupper som kan vara utmanande.

I vissa fall kan detta innebära handledning om hur man kan samarbeta i team, i andra fall hur man kan bäst bemöta en problematisk situation eller klientgrupp.

Handledning innebär att man från början avgränsar och kommer överens om vad handledningen ska fokusera på och vilka mål man avser att uppnå med handledningen.

Handledning kan vara en viktig del i ett företags personalvårdsprogram. Därför skräddarsyr jag alltid alla handledningsprogram utifrån er som kund.

Vanligt är att man har regelbunden handledning månadsvis och att man utvärderar halvårsvis för att besluta om hur kontakten ska se ut efter det.

Telefon

0761-060500

Kontakta mig

Hör gärna av dig om du har några frågor, funderingar eller om du vill boka en tid. 

Kontakt